mandag 24. oktober 2011

Datamaskinen må bli i den videregående skolen

"Utdanningsdirektoratet ønsker at alle eksamener i den videregående skolen skal være digitale innen utgangen av 2012. Nå advarer data-ekspertene mot enda mer juks."

På NRK sin nettside kan man lese denne nyhetssaken om at data-eksperter ønsker mindre bruk av data under eksamen. Hvis vi i dag skal bruke penn og papir på eksamen vil jo det bli å gå imot utviklingen av samfunnet. Samfunnet i dag utvikler seg fortere enn vi tenker over, hvis vi skal gå tilbake til penn og papir vil jo det å gå feil retning når det er snakk om utviklingen i samfunnet.

Og at det er lettere for elever å fuske under eksamen hvis de bruker data, synes jeg er en merkelig mening. Hvis man går inn for å jukse på eksamen, får man det til både med eller uten data. Hvis man ikke har data, vil man kanskje skrive på lapper i pennalet eller på hånda. Og hvis man har data, vil man kanskje klare å bruke internett eller andre måter å jukse på. Men hvis det er et problem at elever bruker internett under eksamen, så betyr vel egentlig det at lærerne ikke er oppmerksommme nok under eksamen. Hvis lærerne følger med på elevene og dataskjermene, vil jo læreren kunne oppdage hvis noen er inne på noe de ikke skal.

Den dagen elevene på den videregående skolen i Norge skal ut i arbedslivet, er det omtrent ingen jobber som har et krav om å skrive med penn og papir. I de fleste jobber i Norge i dag, trenger man data-kunnskaper for å gjøre. Da blir det helt feil å gå tilbake i tid med å begynne å bruke penn og papir på eksamen, når de fleste jobber har krav om data-kunnskaper.

Til slutt vil jeg nevne at under eksamen, kommer elever dårligere ut i karakterer hvis de har brukt penn og papir. De rekker ikke skrive alt de kan og de har ikke muligheten til å "klippe og lime" som man har muligheten til med data. Du har lettere for å utdype deg når du skriver på data, enn når du skriver for hånd også. Fordi når du skriver for hånd får man som sagt ikke skrevet ned alt man kanskje hadde gjort med data.

Min mening er at datamaskinen ikke skal bort fra den videregående skolen, den skal heller brukes mer enn den blir gjort i dag.